lördag 11 november 2017

Arbetsminne och läsförståelse

Via en facebook-grupp hittade jag en länk till en skarp summering av forskningsläget i ämnet. Jag tänker läsa den igen senare, inför nästa gång jag utbildar i kommunikativ tillgänglighet för frivilligledare/volontärer. "Om det är mycket ny, verbal, information på en gång så finns två viktiga nycklar till att förankra information och hjälpa arbetsminnet:
  •  upprepa begrepp och koncept, flera gånger
  • visuellt stöd - bilder, fet font på powerpointen, lära ut visuella strategier

Detta har t.ex. visat sig vara effektivt för att hjälpa elever med språkstörning att följa instruktioner (Gill och kollegor, 2003)."

http://www.sprakforskning.se/forskningsbloggen2/2015/11/24/arbetsminnestraning?rq=arbetsminne

tisdag 7 november 2017

Nej, dyslexi orsakas inte av ögonen

Ämnet är föredömligt tydligt förklarat i forskningsbloggen sprakforskning.se . För den som ogillar att följa länkar kan jag berätta att dyslexi är en specifik form av läs- och skrivsvårigheter, inte alla som har svårt att läsa eller skriva uppfyller den kliniska diagnosen dyslexi. Och att det inte är ett tecken på dyslexi att under skrivinlärningen vända d som ett b eller sno på ett j, det förmodas bero på att bokstäver oftare händer till höger om strecket - sannolikt är boinken på höger sida. 
Eller följ länken, det är bättre beskrivning där. Och källor till fördjupad läsning.

fredag 3 november 2017

Explosiva barn, av Ross W Greene

Just nu är det den boken jag läser, för att förbereda mig för att börja arbeta i barn- och ungdomshabiliteringen.

tisdag 24 oktober 2017

Digitala verktyg kan höja elevresultaten – men det hänger på läraren

Artikel i Lärarnas tidning, om holländsk forskning om effekt av att använda digitala verktyg i undervisningen. "I Carla Haelermans studier har användningen generellt gjort störst nytta för lågpresterande elever. Hon har också sett positiva effekter av digitala läxförhör – och att anpassad digital feedback kan gynna elever oavsett prestationsnivå." 
http://lararnastidning.se/digitala-verktyg-kan-hoja-elevresultaten-men-det-hanger-pa-lararen/

söndag 22 oktober 2017

Radiodokumentär om att vara vuxen med Tourettes syndrom

En dokumentär av Maria Hansson Trens om en kvinna som varit ridlärare, arbetar i djuraffär, har vänner och är mamma. En vuxen med Tourettes.  https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/951986?programid=3381

Barnens boktips

Ett Instagramkonto att inspireras av, oavsett barnets medfödda förutsättningar är det bra för samspel, språkutveckling och läsutveckling att läsa ihop. Jag pratade med en kvinna som läser högt varje kväll för sin tonåring, som inte har så lätt att läsa på egen hand; hon gör det för myset och för att ge barnet tillgång till positiva läsupplevelser och skriftspråket.
Ett tips i flödet var några nya bilderböcker med tecken som stöd inritat direkt i illustrationerna, från början. https://www.instagram.com/barnensboktips/

lördag 21 oktober 2017

NPF-podden

Lyssnartips, en podd för alla som tänker på barn med neuropsykiatriska diagnoser. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo svarar på frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov. Det går jättebra att ta upp potatis medan man lyssnar, eller cykla till jobbet. För mig har det varit intressant att lyssna även på frågeställningar som ligger väldigt långt från personer jag känner eller ärenden jag varit involverad i, för att resonemanget är återkommande, man kommer in i deras sätt att se på problemlösning, miljö, krav och känslighet. 
Mönsterigenkänningsdelen av hjärnan blir glad när tänket hänger ihop.