söndag 15 oktober 2017

Samförekomst av svårigheter, språkstörning, autism och andra neuropsykiatriska diagnoser

http://www.specialnest.se/forskning/en-sprakstorning-kommer-sallan-ensam Länken leder till en intervju med universitetslektorn och logopeden Carmela Miniscalco.
När jag skrev min magisteruppsats i logopedi 2002-2003 läste och diskuterade min kursare och jag mycket om det vi hittade i litteraturen om samförekomst av svårigheter, om uppföljning av hur det gick senare för barn med avvikande start på språkutvecklingen och vi vände och vred på WHO-begreppen som var nya då, om att inte bara se på diagnos på funktionsnivå utan även aktivitet, delaktighet och välbefinnande. Vi sökte svar på om tidiga insatser kan påverka hur utvecklingen blir och undrade mycket över vad som är höna och ägg, och hoppades att det skulle gå att se bättre samspel, bättre mående med tidiga insatser.
Intressant område fortfarande.

fredag 13 oktober 2017

Kommunikation som daglig verksamhet

Den här filmen visar jag ofta en bit av när jag föreläser om kommunikation. Det handlar om en grupp personer som behöver alternativ till talat språk för att kunna kommentera, fråga och berätta. Inledningen brukar jag visa någon sekund av, pausa och förklara, visa lite till, pausa igen osv.

https://youtu.be/EAssM04yg5U

En kille som tar fina bilder

"Markus Lindström

Markus ser inte världen på samma sätt som vi andra. Han råkar vara född med autism, lindrig utvecklingsstörning, språkstörning, ADHD och en diagnos han själv uppfunnit IM (som står enligt Markus för Inge Mer).

Han har alltid fotograferat med sin mobiltelefon och när man tittar på hans bilder är de ofta helt annorlunda – och väldigt bra." Jag hittade honom via Fotografiskas Instagram.

http://markuslindstrom.com/omabout.html

tisdag 26 september 2017

Olika är normen | Skola | SKL.se

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/olika-ar-normen.html Den här vill jag se: Ett inspirationsmaterial från Sveriges kommuner och landsting som "beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs."
Det låter intressant!

onsdag 20 september 2017

Filmtips: Livstecken

FrånSVTplay: 
Dox: Livstecken
Amerikansk dokumentär från 2016. När autistiska Owen var tre år slutade han plötsligt prata. Här berättas den hjärtevärmande historien om hur Owens föräldrar lärde sig att kommunicera med honom genom Disneys klassiska filmgestalter. I vuxen ålder möter Owen fortfarande varje skeende i livet med sina tecknade vänner vid sin sida. Livstecken (Life, Animated) är mångfaldig festivalprisvinnare och har rört såväl kritiker som publik till både skratt och tårar. En film av Roger Ross Williams."

lördag 6 maj 2017

Planer på söndagsskola för barn i behov av särskilt stöd

Intressant verksamhet under uppbyggnad, i Kungsportskyrkan. Artikeln handlar om en pappa vars barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hans tankar om att skapa en verksamhet som är anpassad, för att Gud är för alla och för att familjer till barn med funktionsnedsättningar kan behöva stöd
http://www.kungsporten.com/kungsportskyrkan-visa-nyhet/planer-pa-soendagsskola-foer-barn-med-funktionsnedsaettning

Kyrkornas arbete för och med människor med funktionsnedsättningar

Sveriges kristna råd skapade tillsammans med Föreningen Furuboda ett policydokument 2008: 
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för att kyrkobyggnader och all 
verksamhet ska vara tillgänglig för alla.
– Som kyrkor förbinder vi oss att söka upptäcka den rikedom som har 
sin grund i en kristen gemenskap där alla är efterfrågade och där alla är 
delar av denna gemenskap.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för bättre möjligheter till delaktig-
het för alla och att erkänna vårt ömsesidiga beroende av varandra.
– Som kyrkor förbinder vi oss att sträva efter att olika uttrycksformer ska 
vara tillgängliga för alla människor.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för större möjligheter för perso-
ner med funktionsnedsättning att finnas i ledande ställning i kyrkor 
och samfund.
– Som kyrkor förbinder vi oss att skaffa oss kunskap om hjälpmedel och 
pedagogik som ger möjlighet för personer med funktionsnedsättning 
att tillägna sig det kristna budskapet.
– Som kyrkor förbinder vi oss att verka för ökad kunskap och medvetenhet 
kring funktionshinder, till exempel genom att genomföra och inspirera 
till utbildningar och seminarier."

lördag 29 april 2017

e-autism, en webbkurs

http://www.autism.se/webbkurs Autism och asbergerförbundet erbjuder en utbildning att ta i lagom små delar, sträcker man alltihop tar det ungefär en och en halv timme men det är klokt att se delmomenten ett i taget och reflektera över innehållet - gärna tillsammans med andra.

Bra beskrivning av "Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?"

Jag letar bra källor att hänvisa till, för en kurs. Den här länken kommer jag återvända till, på nivån begripligt för allmänheten.
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Neurospykiatriska-funktionsnedsattningar/Vad-ar-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning/

söndag 16 april 2017

ICONSPEAK

https://iconspeak.world/ Tshirts och linnen med symboler på, tänkta för att pekprata vid resa i länder med andra språk. Urvalet är inte för traditionell AKK-användning och symbolerna är nya, men idén är kul och ptja... urvalet blir inte alltid så klokt annars heller.
Länken hittade jag i Facebookgruppen "AKK gruppen"